Ke konci února 2022 proběhne v MSIC aktivita, která se nazývá Design sprint. Dovolte mi, abych tento program představil. Jedná se o program, který poskytuje možnost začínajícím podnikatelům efektivně a strukturovaně navrhnout, připravit a otestovat svůj inovační nebo business nápad. Program je vhodný také pro podnikatele, kteří chtějí oživit svůj business a hledají další možnosti podnikání. Jedná se o týdenní workshopový program, během kterého proběhnou následující aktivity:

DEN 0 - ÚVOD DO METODIKY (25.02.)

Zaškolení do metod Design Sprintu. Představení harmonogramu a plánu aktivit v průběhu týdne.

Cíl dne: Víme, do čeho jdeme ...

DEN 1 – ANALÝZA (28.02.)

Představení všech týmů a jejich projektů, analýza všech dostupných informací.

Cíl dne: Víme, co nevíme, definovali jsme problém, který jdeme řešit ...

DEN 2 – NÁVRH (01.03.)

Brainstorming s průvodcem a členy svého i jiných týmů

Cíl dne: Pochopili jsme potřeby, navrhujeme možná řešení …

DEN 3 - BUSINESS MODEL (02.03.)

Náklady, výnosy, cílová skupina, volba trhu, cenotvorba.

Cíl dne: Máme čísla a varianty, umíme vybrat nejlepší řešení ...

DEN 4 – PROTOTYP (03.03.)

Fyzický model, model na papíře, na videu, ve 3D, virtuálně nebo online.

Cíl dne: Máme co dát nebo ukázat zákazníkovi. Nedokonale, ale rychle ...

DEN 5 - OVĚŘENÍ / ÚPRAVA BUSINESS MODELU (08.03.)

Ověření s několika reálnými potencionálními zákazníky. Zapracování zpětné vazby. Plán dalšího ověřování.

Cíl dne: A znovu dokola, už víme jak …

DEN 6 – ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE (22.03.)

Shrnutí hlavních výsledků týdenní aktivity. Plán dalších kroků realizace.

Cíl dne: Cesta teprve začíná, ale máme dobrý základ …

DEN 7 – FOLLOW UP MEETING (listopad 2022)

Prezentace úspěchů i neúspěchů. Obojí je cenné a je inspirací a energií pro další kroky.

Cíl dne: Získat inspiraci a zpětnou vazbu …

Programem provádějí zkušení mentoři (průvodci v celém programu), experti a podnikatelé z praxe, kteří jsou přizýváni podle témat daného dne. Je to intenzivní pracovní týden, během kterého si účastníci připraví efektivní plán svého podnikání, získají cenné zpětné vazby a osvojí si potřebné znalosti a dovednosti pro úspěšné podnikání.

Design sprint – dny plné práce a získávání znalostí a dovedností

Design Sprint v našem pojetí, je pracovně náročná a intenzivní aktivita, jejímž cílem je, kromě vytvoření podnikatelské strategie a ověření životaschopnosti svého produktu či služby, také získání nezbytných znalostí a dovedností pro úspěšné podnikání. Nechceme účastníky zavalit velkým množstvím informací o tom co by se vše mělo dělat a jak. Zde používáme osvědčený agilní přístup a Pareto princip. Jako ve všech oblastech vývoje, rozvoje a vzdělávání platí, že existuje 20 % informací, které mi dají 80 % následné přidané hodnoty, pokud je přemění ve znalosti a dovednosti.

Abychom dosáhli tohohle efektu, připravili jsme denní model práce, který nám společně s 5 denní strukturou Design Sprintu (Mapování, Navrhování, Rozhodnutí, Prototypoví a Testování) dává vysokou efektivitu společného snažení. Každý den má následující strukturu:

08:30 – 09:00 - metodická příprava průvodců, kteří moderují a mentorují práci účastníků v průběhu celého týdne.

09:00 – 12:00 - dopolední program – účastníci získají nezbytné informace k tématu daného dne a pod vedením průvodce pracují v týmech na vlastním projektu.

13:00 – 14:30 - odpolední program – setkání s expertem na téma daného dne (např. marketing, inovace, finance atd.), který účastníkům předá další nezbytné informace a zkušenosti. Expert pak zůstává i na zbytek odpoledního programu, kdy je k dispozici účastníkům, kteří se snaží získané informace zapracovat do svých návrhů.

14:30 – 16:30 – práce na projektu s podporou průvodce a expertů, na závěr si účastníci zpracují zpětné vazby, stanoví úkoly, které budou muset v daném tématu dopracovat a udělají nezbytnou přípravu na následující den.

16:30 – 17:00 - po skončení celého dne se znova sejdou průvodci, dají si zpětnou vazbu k metodice, udělají nezbytné přípravy na následující dny a případně pozvou dalšího experta na téma, které se objevilo jako důležité.

Celý program je vysoce interaktivní a intenzivní, což je i jeho smyslem. Je určen pro ty, kteří se chtějí podnikáním skutečně zabývat, a díky jeho efektivitě se mohou ve svém rozjezdu podnikání nebo realizaci inovačního nápadu výrazně posunout. Pokud vás tento způsob práce na přípravě businessu zaujal, neváhejte se nám ozvat J.

Miroslav Marek, CEO Start Up MSK, z.s.