Zveme vás na druhý ročník finanční konference s názvem Beyond Finance 2022, tentokrát na téma Konec levné ekonomiky.

7. 4. 2022, Aula VŠB- TUO

Novinkou letošního ročníku je konference plánována jako hybridní akce, což znamená, že se můžete konference zúčastnit fyzicky nebo online. Další novinkou je rozšíření programu o networkingové prostory spojené s meetpoints,  rozdělení programu na hlavní podium a vedlejší podium pro doplňkový program. Největší novinkou jsou osobní doporučení a rady našich řečníků. Co zůstává? Program bohatý na zajímavá témata a osobní účast excelentních osobnosti finančního světa.

Nechte se provést budoucností financí!

Hlavní ekonomka Raiffeisenbank Česká republika Helena Horská a CEO MSIC Pavel Csank pro vás vyzpovídají:
📌 Petr Koblic 👉 CEO Burza cenných papírů Praha,
📌 David Navrátil 👉 hlavní ekonom ČS,
📌 Radek Špicar 👉 viceprezident pro hospodářskou politiku a export, Svaz průmyslu a dopravy České republiky,
📌 Tomáš Šebek 👉 founder & partner uLékaře.cz, founder & partner MeDitorial, Lékaři bez hranic.

Konferencí navazujeme na její úspěšný první ročník, který jsme zorganizovali na podzim roku 2020 s názvem Finanční konference - Finanční řízení jako nástroj konkurenční výhody malých a středně velkých firem. Ten v nestabilní covidové době nabídl podnikatelům možnost zamyslet se nad různorodými finančními nástroji a možnostmi financování rozvoje svého podnikání. První ročník konference navazoval na průzkum Finanční řízení a financování, který poukázal na nejčastější chyby menších firem, které jim brání v rozvoji a větší prosperitě.

Letošní konference se opět bude věnovat problematice financí. Pokračujeme v hlavním poslání konference a tím je představit firmám atraktivní spektrum různorodých možností a jejich kombinace pro financování rozvoje podnikání. Dále pak propojování různých názorů, přístupů a lidí napříč dílčími segmenty finančního zprostředkování a podnikání obecně.

Chceme však jít dále. Jak už napovídá anglický název, uchopíme finance nejen jako nástroj, ale i formu energie umožňující podnikatelům a manažerům realizovat své cíle na cestě ke smělé vizi. Chceme se soustředit na to, jak konkrétně mohou různé způsoby financování přidávat hodnotu při realizaci ambiciózních podnikatelských záměrů.