Ve období od 2. – 15. 9. proběhne v MSIC aktivita, která se nazývá Design sprint. Dovolte mi abych tento program představil. Jedná se o program, který poskytuje možnost začínajícím podnikatelům efektivně a strukturovaně navrhnout, připravit a otestovat svůj inovační nebo business nápad.

DEN 0 - ÚVOD DO METODIKY (2. 9.)

· Zaškolení do metod Design Sprintu. Představení harmonogramu a plánu aktivit v průběhu týdne.

Cíl dne: Víme, do čeho jdeme ...

DEN 1 – ANALÝZA (6. 9.)

· Představení všech týmů a jejich projektů, analýza všech dostupných informací.

Cíl dne: Víme, co nevíme, definovali jsme problém, který jdeme řešit ...

DEN 2 – NÁVRH (8. 9.)

· Brainstorming s průvodcem a členy svého i jiných týmů.

Cíl dne: Pochopili jsme potřeby, navrhujeme možná řešení …

DEN 3 - BUSINESS MODEL (9. 9.)

· Náklady, výnosy, cílová skupina, volba trhu, cenotvorba.

Cíl dne: Máme čísla a varianty, umíme vybrat nejlepší řešení ...

DEN 4 – PROTOTYP (10. 9.)

· Fyzický model, model na papíře, na videu, ve 3D, virtuálně nebo online.

Cíl dne: Máme co dát nebo ukázat zákazníkovi. Nedokonale, ale rychle ...

DEN 5 - OVĚŘENÍ / ÚPRAVA BUSINESS MODELU (15. 9.)

· Ověření s několika reálnými potencionálními zákazníky. Zapracování zpětné vazby. Plán dalšího ověřování.

Cíl dne: A znovu dokola, už víme jak …

DEN 6 - ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE (15. 10.)

· Shrnutí hlavních výsledků týdenní aktivity. Plán dalších kroků realizace.

Cíl dne: Cesta teprve začíná, ale máme dobrý základ …

DEN 7 – FOLLOW UP MEETING

· Prezentace úspěchů i neúspěchů. Obojí je cenné a je inspiracÍ a energiÍ pro další kroky.

Cíl dne: Získat inspiraci a zpětnou vazbu …


Programem provádějí zkušení mentoři (průvodci v celém programu), experti a podnikatelé z praxe, kteří jsou přizváni podle témat daného dne. Je to intenzivní pracovní týden, během kterého si účastníci připraví efektivní plán svého podnikání, získají cenné zpětné vazby a osvojí si potřebné znalosti a dovednosti pro úspěšné podnikání. Pokud vás tento program zaujal, neváhejte se mi přes LinkedIn ozvat. Ještě máme volná místa.

Miroslav Marek, CEO Start Up MSK, z.s