Akce

Pořádáme akce, na kterých se můžete osobně či online setkat se zajímavými lidmi, vyslechnout inspirativní příběhy a dozvědět se spoustu podstatných informací nejen z prostředí businessu.

V této rubrice se tedy můžete obeznámit s akcemi, které v rámci Start Up Community plánujeme, ale také s ohlédnutím za těmi, které už proběhly.